Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – poziv otvoren do prosinca 2023. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode;
 • javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode,
 • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb,
 • javna visoka učilišta,
 • javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Predmet poziva:

Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. – Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Prihvatljivi iznos financiranja je 100 % iznosa, odnosno do 130.000,00 eura po jednoj prijavi.

Prihvatljivi troškovi:

 • Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno propisanoj za svaki pojedinačni poziv kao što je Obrazac 1. Prijavni obrazac, Obrazac 2. Troškovnik s referencama i dr.;
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
 • Izrada stručne podloge;
 • Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečišćenja zraka te
 • Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta.

Rok za dostavu prijave –  22. rujna 2023. /  završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za prijavu projektnog prijedloga kontaktirajte naš tim !!!

[email protected]