Ciljana znanstvena istraživanja
Ciljana znanstvena istraživanja

Ciljana znanstvena istraživanja

poziv otvoren do 15.09.2023.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • mikro, malo ili srednje poduzeće
 • veliko poduzeće
 • istraživačka organizacija

Prijavitelji projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

Predmet poziva:

Pozivom se očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno gledano, imaju koristi od vrhunskog istraživanja.
Svrha poziva je povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.
Ciljevi poziva su:

 • Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća,
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije,
 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja.

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 EUR (376.749.999,47 HRK)

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR (3.767.250,00 HRK)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 HRK)

Intenzitet potpore: do 100%

Prihvatljive aktivnosti projekta:

 • Istraživanje (TRL 1-4)
 • Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima
 • Diseminacija rezultata projekta i vidljivost
 • Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija
 • Administrativno vođenje projekta

Prihvatljivim troškom se smatraju i troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u poduzeću koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem.

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za prijavu projektnog prijedloga kontaktirajte naš tim !!!

[email protected]