Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima
Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

poziv otvoren do 22.08.2023.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Veliki poduzetnici
 • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
 • Građani
 • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)
 • upravitelj zgrade
  Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Predmet poziva:

Pozivom se sufinancira izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE), primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Ukupna bespovratna sredstva: 27.000.000,00 EUR; (203.431.500,00 HRK)

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000,00 EUR; (301.380,00 HRK)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 EUR; (33.905.250,00 HRK)

Intenzitet potpore: do 100%

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. veljače 2020. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 30. lipnja 2026. godine.

Prihvatljive aktivnosti projekta:

 • Izrada projektne dokumentacije
 • Provedba mjera energetske obnove
 • Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost projekta

Između ostalog, prihvatljivim troškom se smatra i trošak rada samog Prijavitelja, isto kao i trošak osoblja.

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za prijavu projektnog prijedloga kontaktirajte naš tim !!!

[email protected]