Izvještajni sustavi
Izvještajni sustavi

Izvještajni sustavi

Svrha izvještajnih sustava je nadziranje, upravljanje i vođenje poslovnih procesa. Pouzdani i ažurni podaci koje sagledavamo po različitim kriterijima omogućavaju precizniju analizu i strateško upravljanje što rezultira planiranjem, praćenjem i pravovremenim djelovanjem.

Aktivno, „on time“ upravljanje, moguće je jedino na osnovu kvalitetnih izvješća sačinjenih iz adekvatnih izvora strukturiranih povijesnih i trenutnih podataka. Moderan izvještajni sustav temelji se na konceptu skladišta podataka koji, po potrebi, temeljem povijesne empirije može izvršavati i osnovne elemente predikcije.