Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga
Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Poziv

ŽUPANIJE; GRADOVI; OPĆINE

Cilj poziva: sufinanciranje projekata razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

  • ukupan raspoloživ iznos 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura)
  • do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) po projektu,

odnosno do:

  • 80% bespovratnih sredstava na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% bespovratnih sredstava na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% bespovratnih sredstava na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Projekti mogu imati primjenu u jednom ili više područja:

  1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja
  2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
  3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.)

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za natječaje kontaktirajte naš tim kako bismo proveli Vašu ideju!

[email protected]