NPOO – Otvoreni pozivi za investicije u turizmu
NPOO – Otvoreni pozivi za investicije u turizmu

NPOO – Otvoreni pozivi za investicije u turizmu

Poziv 1Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

cilj poziva je je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj

ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR), od čega:

  • Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura – 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 44.640.000,00 HRK (5.924.746,17 EUR);
  • Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma – 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 66.960.000,00 HRK (8.887.119,25 EUR);
  • Grupa 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma – 465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 111.600.000,00 HRK (14.811.865,42 EUR)

ITR = indeks turističke razvijenosti

– prihvatljivi prijavitelji:

Grupa 1 i 2: Jedinica područne (regionalne) samouprave; Jedinica lokalne samouprave; Javna ustanova; Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 3: Jedinica područne (regionalne) samouprave; Jedinica lokalne samouprave; Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma; Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Poziv 2– Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

– cilj poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK, od čega:

  • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR)
  • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR)
  • Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma – 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR).

prihvatljivi prijavitelji:

Grupa 1: mikro, mala i srednja te velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 – oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Grupa 2: fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj.

Grupa 3: pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma   Bespovratna sredstva iz oba poziva dodjeljivat će se putem tzv. otvorenog postupka u modalitetu privremenog poziva. Prijavitelji će tako projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 7. studenog 2022. od 12 sati do 3. veljače 2023. do 12 sati

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za natječaje kontaktirajte naš tim kako bismo proveli Vašu ideju!

[email protected]