Provedba i upravljanje projektom financiranom iz EU-a (bespovratna sredstva EU fondova)
Provedba i upravljanje projektom financiranom iz EU-a (bespovratna sredstva EU fondova)

Provedba i upravljanje projektom financiranom iz EU-a (bespovratna sredstva EU fondova)

Svakom projektu je potrebno upravljanje, a pogotovo onom kojem su odobrena sredstva EU fondova.
U cilju uspješne provedbe Projekta, svaki projekt se mora pratiti po svim svojim fazama s ciljem postizanja strateških ciljeva, odnosno ključnih pokazatelja.

U ovom koraku Vam, uz najvišu razinu usluge, štedimo vrijeme i novac kroz sljedeće aktivnosti:

• savjetovanje prilikom provođenja postupaka javne nabave i NOJN nabave u sklopu Projekta;
• savjetovanje korisnika u komunikaciji prema provedbenim tijelima;
• pripremu svih projektnih izvještaja (Zahtjeva za nadoknadom sredstava);
• pripremu zahtjeva za izmjenom ugovora;
• pripremu obavijesti o izmjeni manjeg značaja;
• financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka Projekta;
• upravljanje Projektom što uključuje i administrativno vođenje Projektne dokumentacije.