Razvoj projektne ideje
Razvoj projektne ideje

Razvoj projektne ideje

Neovisno o načinu financiranja, svaki projekt mora započeti od ideje. Poslovnu ideju prati idejno rješenje koje mora ispunjavati određene uvjete, odnosno imati definirane obavezne elemente.

Projektima nazivamo poslove ili procese koji imaju točno određene ciljeve i mjerljive elemente a treba ih ostvariti u zadanom vremenu i unaprijed poznatim resursima. Svrha svakog projekta je očekivana pozitivna promjena u svrhu unapređenja poslovanja ili ostvarivanja dobiti.

Ovisno o tipu projekta, faza razvoja projektne ideje kreće sa SWAT ili GAP analizom, te se definiraju sljedeća ključna pitanja:

• razlog pokretanja Projekta te koja se pozitivna promjena očekuje;
• koliko resursa je potrebno za realizaciju Projekta i njegovih aktivnosti;
• tko su članovi tima i definicija odgovornosti svakog pojedinca unutar tima;
• koje aktivnosti i radne zadatke je potrebno ostvariti;
• rokovi provedbe i vremenski tijek Projekta;
• kako će se mjeriti rezultati Projekta.