Razvojne istraživačke potpore
Razvojne istraživačke potpore

Razvojne istraživačke potpore

NPOO – poziv otvoren do 17.04.2023.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Znanstvenoistraživačke institucije

Potpora za razvoj mladih istraživača

 • podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina.

Ukupna bespovratna sredstva: 10.020.572,04 €

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 €

Prihvatljive aktivnosti projekta

 • provođenje istraživanja
 • provođenje istraživanja i znanstvene studije;
 • formuliranje praktične primjene tehnologije – analitičke studije i eksperimentiranje;
 • izrada prototipa;
 • demonstracija tehničke izvedivosti.
 • kratkoročna i srednjoročna putovanja
 • sudjelovanja na konferencijama, kratkoročni boravak na istraživačkim organizacijama, pohađanje seminara i svih vrsta edukacija koje doprinose profesionalnom razvoju istraživača jačajući njihove istraživačke i poduzetničke kompetencije te doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva projekta.
 • boravak istraživača na domaćim i inozemnim znanstvenim ustanovama u minimalnom trajanju od 31 dan i maksimalnom trajanju do 6 mjeseci, a koja doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva projekta;
 • transfer znanja i tehnologije
 • izrada studije izvedivosti;
 • izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva;
 • inseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.).
 • upravljanje projektom
 • Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave;
 • Vidljivost projekta – izrada internetske stranice projekta.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi kupnje opreme
 • Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja,
 • Troškovi istraživačkog osoblja (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.
 • Trošak doktorata za članove istraživačkog tima najviše do 2.700,00 EUR godišnje u trajanju od najdulje 3 godine.
 • Troškovi kratkoročnih i srednjoročnih putovanja koji uključuju troškove smještaja, troškove prijevoza i kotizacije. Samo u slučaju kratkoročnih putovanja dodatno je prihvatljiv i trošak
 • Troškovi vanjskih usluga za izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva. Navedeni troškovi ne smiju biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) ne smiju biti veći od 5% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi diseminacije koji uključuju troškove objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija.
 • Troškovi internetske stranice projekta koji uključuju izradu i održavanje internet stranice.
 • Trošak vanjske stručne usluge za pripremu i provedbu postupaka nabave.
 • Trošak vanjske stručne usluge za potrebe administriranja projekta (upravljanja projektom).
 • Troškovi projektnog osoblja (bruto 2) za zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za natječaje kontaktirajte naš tim kako bismo proveli Vašu ideju!

[email protected]