Izgradnja i opremanje centara za starije osobe
Izgradnja i opremanje centara za starije osobe

Izgradnja i opremanje centara za starije osobe

NPOO – poziv otvoren do 22.03.2023.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave uz obavezno partnerstvo

Pozivom se potiče:

 • osiguravanje usluge smještaja za funkcionalno ovisne korisnike kojima je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba
 • pružanje usluge smještaja za starije osobe za vrijeme privremene spriječenosti njegovatelja;
 • pružanje izvaninstitucijskih usluga starijim osobama sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
 • pružanje integrirane skrbi za starije osobe povezivanjem socijalnih usluga i zdravstvene skrbi na primarnoj razini
 • pružanje usluga poput organiziranja dnevne aktivnosti, osiguravanja pratnje na liječnike preglede, organizacija dostave lijekova, organizacija radionica za unaprjeđenje digitalnih vještina, provođenje rekreativnih aktivnosti za starije i slabije pokretne osobe, organizacija tribina i edukacija i sl.

Ukupna bespovratna sredstva: 49.107.439,11 EUR; (370.000.000,00 HRK)

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.181.962,97 EUR; (16.440.000 HRK)
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.138.429,89 EUR; (46.250.000 HRK)
 • Intenzitet potpore: do 100%

Prihvatljive aktivnosti projekta

 • Priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije
 • priprema projektnog prijedloga
 • izrada tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje potrebnih dozvola
 • izrada investicijske studije
 • Izgradnja tj. građenje nove građevine i pripadajuće opremanje izgrađenog objekta
 • stručni nadzor radova
 • vođenje projekta gradnje
 • aktivnosti informiranja
 • Rekonstrukcija postojeće građevine
 • izrada potrebnih izvješća
 • Opremanje objekata
 • Nabava vozila
 • Tehnička pomoć – nabava usluga vanjskih stručnjaka
 • Informiranje i vidljivost

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za natječaje kontaktirajte naš tim kako bismo proveli Vašu ideju!

[email protected]