Savjetovanje u postupku revizije informacijskih sustava
Savjetovanje u postupku revizije informacijskih sustava

Savjetovanje u postupku revizije informacijskih sustava

Revizija stanja informacijskih sustava je postupak u kojem se ocjenjuje učinkovitost implementiranog informacijskog sustava, provjera kvalitete upravljanja i informacijskog sustava u cjelini.

Vanjski stručnjaci mogu izvršiti reviziju kako bi se utvrdilo da li se pravilno koristi informacijski sustav u radu, ali …

Revizijom mogu biti obuhvaćena sva računala koja se koriste za sustav obrade informacija za potrebe upravljanja poslovnim procesima a kako bi se utvrdilo da li se programsko rješenje koristi sukladno pravilima korištenja (zakonsko pravo korištenja određenog softverskog programa).

Cilj revizije je mogućnost procjene troškova i vremena uvođenje promjena u postojeću strukturu, odabir alata za provedbu poboljšanja s obzirom na specifičnost organizacije.

Aktivnosti revizije informacijskih sustava uključuju: IT inventar, utvrđivanje koliko je opterećen IT sustav, jesu li poslovni zahtjevi i mogućnosti implementirane u IT sustav pouzdani i optimizirani, izrada izvještaja, izrada preporuka.
Revizija informacijskih sustava je kompleksan postupak kojeg je rezultat prepoznavanje razloga nedovoljne učinkovitosti implementiranog informacijskog sustava, predviđanje ponašanja sustava prilikom prilagodbe protoka informacija (broj korisnika, količina podataka), rješenja koja pomažu u povećanju produktivnosti, optimiziranje ulaganja u informacijsku tehnologiju.

Pružamo uslugu stručne podrške i savjetovanja kroz vođenje Vašeg tima i kontrolu provedbe revizije informacijskih sustava.