Upravljanje imovinom
Upravljanje imovinom

Upravljanje imovinom

Pravilno i sustavno upravljanje imovinom odražava jasnu spoznaju o trenutnom stanju imovine, iskorištenosti imovine i ciljevima koji se planiraju postići.

Tijela javne vlasti, JLS- ovi i JLPRS-ovi upravljaju imovinom velike vrijednosti što podrazumijeva poduzimanje niza aktivnosti kroz cijeli period korištenja odnosno raspolaganja nekretninama te imaju zakonsku obvezu propisivanja preglednih pravila i kriterija upravljanja imovinom radi osiguranja načela javnosti upravljanja imovinom.

Tri su ključna i međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom;

• strategija upravljanja imovinom;
• plan upravljanja imovinom;
• izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom.

Glavne su poveznice navedenih dokumenata transparentnost u prikazivanju podataka, kontinuitet praćenja i analiza ostvarenih rezultata, što predstavlja značajni iskorak u odnosu na dosadašnju praksu.

Pružamo uslugu izrade dokumenata upravljanja i raspolaganja imovinom te stručnu i savjetodavnu uslugu vođenja Vašeg tima kroz u provođenju aktivnosti upravljanja imovinom.