Uspostava elektroničkog poslovanja
Uspostava elektroničkog poslovanja

Uspostava elektroničkog poslovanja

Visoka razina primjene elektroničkog poslovanja omogućava ravnopravno sudjelovanje u informacijskom društvu i uređene poslovne procese kojima se povećava stupanj konkurentnosti u gospodarstvu i efikasnost javnog sektora.

Institucionalna osposobljenost organizacija važan je preduvjet za uklanjanje prepreka za prihvaćanje elektroničkih isprava i elektroničkog poslovanja a tehnološki preduvjet za elektroničko poslovanje je dostupnost i jednostavnost korištenja elektroničkog potpisa.

Najznačajnija prepreka brzom usvajanju elektroničkog poslovanja je nedostatak povjerenja, kako u gospodarstvu tako i u javnom sektoru.

Nakon snimanja postojećeg stanja poslovnih procesa:
• usklađivanje i izrada provedbenih akata radi uklanjanja pravnih prepreka za elektroničko poslovanje;
• procjena učinka provedbenih propisa koja uključuje procjenu učinka na elektroničko poslovanje;
• uspostavljamo pravnu sigurnost izjednačavanja papirnatih i elektroničkih isprava;
• predlažemo uspostavu sigurnog okruženja za elektroničke transakcije;
• edukacija korisnika;
• savjetodavna potpora u primjeni elektroničkog poslovanja.