Digitalna transformacija upravljanja dokumentima
Digitalna transformacija upravljanja dokumentima

Digitalna transformacija upravljanja dokumentima

Digitalno upravljanje dokumentima (uredskog poslovanja) kompleksne je naravi kad zamislimo komunikaciju s korisnicima i javnopravnim tijelima različitih razina isključivo digitalnim putem.

Komunikacija podrazumijeva primitak, pregled, evidentiranje, obradu i razvrstavanje dokumenata primjenom informacijske tehnologije.

Snimamo postojeće stanje poslovnih procesa te kao rezultat isporučujemo smjernice za uvođenje digitalnog upravljanja dokumentima koje sadrže:

• funkcionalnu specifikaciju stanja trenutnih poslovnih procesa;
• dionike pojedinih poslovnih procesa;
• preporuke za optimizaciju poslovnog procesa;
• funkcionalnosti koje mora posjedovati informacijski sustav;
• preporuke za uvođenje novog informacijskog sustava;
• opis integracijskih točaka;
• migraciju podataka.