Informacijska sigurnost
Informacijska sigurnost

Informacijska sigurnost

Predstavlja temelj za sigurnost informacija u organizaciji i potvrda trećim stranama da su rizici za sigurnost informacija pod kontrolom i u prihvatljivim granicama.
Garancija je upravljanja sigurnošću resursa kao što su financijske informacije, intelektualno vlasništvo, podaci o zaposlenicima ili informacije povjerene od trećih strana.

Naše usluge uključuju:
• konzultantske usluge za pripremu provedbe ISO/IEC 27001 norme;
• ispunjavanje zahtjeva važeće zakonske regulative (izrada regulative iz područja informacijskih sustava koji uključuju i zaštitu osobnih podataka);
• smjernice o informacijskoj sigurnosti upravi društva i korisnicima informacijskih sustava;
• optimizacija poslovnih procesa;
• analiza utjecaja na poslovanje (BIA);
• izrada plana kontinuiteta poslovanja (BCP);
• izrada plana oporavka poslovanja (DRP);
• analiza i procjena IT rizika;
• edukacije vezane uz informacijsku sigurnost.