Neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadnom u okviru kružnog gospodarstva
Neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadnom u okviru kružnog gospodarstva

Neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadnom u okviru kružnog gospodarstva

poziv otvoren do 31.12.2023.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • jedinice lokalne samouprave

Sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadnom u okviru kružnog gospodarstva

 • Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva je dodjela sredstava za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.
 • Svrha ovog Javnog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva.
 • Cilj poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja.

Ukupna bespovratna sredstva: 1.000.000,00 EUR (7.534.500,00 HRK) od čega je predviđeno:

 • 15.000,00 EUR (113.017,50 HRK) po prijavitelju
 • intenzitet potpore 40% – 80%;

Prihvatljivi i opravdani troškovi koji se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave usluge provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti i to:

 • trošak vanjskih suradnika koji će raditi na provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti ili edukacije sa svim pripadajućim porezima i doprinosima
 • trošak smještaja i putnih naloga vanjskih suradnika (predavača) ukoliko dolaze iz drugih općina/gradova
 • trošak najma prostora za održavanje radionica i drugih edukativnih tematskih događanja
 • trošak tiskanog i drugog edukativno-promotivnog materijala
 • trošak potrošnog materijala za organizaciju radionica i drugih edukativnih tematskih radionica
 • troškovi najma opreme i usluga neophodnih za održavanje izobrazno-informativnih usluga, edukacija i drugih edukativnih događanja
 • trošak interaktivnih aplikacija za pametne telefone, e-modula, animacija i sličnih multimedijskih uradaka
 • trošak objave u tiskanim ili elektroničkim medijima
 • trošak izrade ili dorade web stranice u dijelu koja se odnosi na izobrazno-informativne aktivnosti,
 • trošak komunikacije putem društvenih mreža,
 • priprema i izrada informativno-edukativnih sadržaja za strane turiste, što uključuje i prijevod na strane jezike.
 • ostali neophodni troškovi za provedbu informativno-izobraznih aktivnosti (isto može uključivati priprema i tisak materijala na Brailleovom pismu, tumač znakovnog jezika za gluhe osobe i dr.)

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za prijavu projektnog prijedloga kontaktirajte naš tim !!!

[email protected]