Energetska obnova zgrada javnog sektora
Energetska obnova zgrada javnog sektora

Energetska obnova zgrada javnog sektora

NPOO – poziv otvoren do 16.05.2023

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • tijela državne vlasti i državne uprave
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti korištenjem javnih ovlasti uređenih posebnim Zakonom

Pozivom se potiče:

Energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC);

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Ukupna bespovratna sredstva: 39.816.842,52 EUR; (300.000.000,00 HRK)

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 EUR; (150.690,00 HRK)
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 8.000.000,00 EUR; (60.276.000,00 HRK)

Prihvatljive aktivnosti projekta

 • Izrada projektne dokumentacije
 • Energetska obnova (Obnova ovojnice zgrade /Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode/ Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori, unaprjeđenje ili priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja/ Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zgrade javnog sektora (ETC), uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)/ Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom/ Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom/Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode/ Uvođenje kontrolnih mjernih mjesta/ Unaprjeđenje sustava za smanjenje potrošnje vode/Mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti / Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (zeleni krov, ozelenjeno pročelje, uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)/Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (zeleni krov, ozelenjeno pročelje, uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)/. Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)/ Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom) /Mjere kojima se povećava potresna otpornost zgrade najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti (u slučaju sveobuhvatne obnove) / Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara / Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
 • Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za natječaje kontaktirajte naš tim kako bismo proveli Vašu ideju!

[email protected]