Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra
Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

NPOO – poziv otvoren do 31.12.2023

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 •  RH i/ili
 •  JLP(R)S i/ili
 •  ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S

Pozivom se potiče:

Energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC);

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

Ukupna bespovratna sredstva: 39.816.842,52 EUR; (300.000.000,00 HRK)

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.361,40 EUR; (500.000 HRK)
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.981.684,25 EUR; (30.000.000 HRK)
 • Intenzitet potpore: do 100%

Prihvatljive aktivnosti projekta

 • Izrada dokumentacije
 • Energetska obnova (provedba mjera kojima se doprinosi boljoj energetskoj učinkovitosti i potiče korištenje obnovljivih izvora energije (OIE); provedba dodatnih mjera koje se odnose na povećanje potresne otpornosti, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta; provedba horizontalnih mjera; stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/provedba mjera zaštite na radu)
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost

Prihvatljivi troškovi

 • trošak vezan uz energetski pregled, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade te izradu energetskog certifikata prije provedene energetske obnove;
 • trošak izrade glavnog projekta energetske obnove (ETC), analize postojećeg stanja zgrade i, ako je primjenjivo, pripadajućih elaborata, uključujući troškove kontrole glavnog projekta
 • trošak provedbe mjera energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije (OIE);
 • trošak vezan uz mjere unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanja sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta;
 • trošak provedbe horizontalnih mjera;
 • trošak vezan uz stručni nadzor građenja;
 • trošak vezan uz projektantski nadzor, ako je primjenjivo;
 • trošak vezan uz koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;
 • trošak vezan uz provođenje ispitivanja čija obveza je određena glavnim projektom;
 • trošak vezan uz energetski pregled, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade te izradu energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove;
 • troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom ;
 • troškovi za promidžbu i vidljivost;
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) za koji Korisnik nema pravo povrata.

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za natječaje kontaktirajte naš tim kako bismo proveli Vašu ideju!

[email protected]