Neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

poziv otvoren do 31.12.2023.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici (komunalna društva)

Sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

 • Predmet ovog Poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Komunalnom opremom se podrazumijevaju sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada. Uređajima se smatraju sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i sl. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Sakupljanje otpada se odnosi na prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu.
 • Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti kojima će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.
 • Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Ukupna bespovratna sredstva: 10.000.000,00 EUR (75.345.000,00 HRK) od čega je predviđeno:

 • 150.000,00 EUR (1.130.175,00 HRK) po prijavitelju
 • intenzitet potpore 40% – 80%;

Prihvatljivi i opravdani troškovi koji se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada ( osim miješanog komunalnog otpada)
 • nabava komunalne opreme i/ili uređaja plaćenih putem transakcijskog računa, ugovora
 • kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu
 • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova
 • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (JLS)

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za prijavu projektnog prijedloga kontaktirajte naš tim !!!

[email protected]