Podrška transferu tehnologije
Podrška transferu tehnologije

Podrška transferu tehnologije

NPOO – poziv otvoren do 31.12.2023.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja; dozvoljeno partnerstvo

Podrška transferu tehnologije

 • Poziv podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. To uključuje primjerice izradu prototipa, pilotiranje, demonstracijske i slične aktivnosti. Korisnici će biti podržani za poslovnu validaciju, odnosno napore prema komercijalizaciji navedenih rješenja, što uključuje primjerice izradu analize tržišta, studije ili plana za komercijalizaciju, provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, i dr. U slučaju kada u provedbi projekta sudjeluje partner, korisnik (istraživačka organizacija) će provoditi istraživačko-razvojne aktivnosti, a partner će u ulozi ureda za transfer tehnologije i znanja sudjelovati u provedbi dijela projekta koji se odnosi na poslovnu validaciju.
 • Predmet ovog Poziva je upućen istraživačkim organizacijama koje će demonstrirati dugoročnije usmjerenje na komercijalizaciju rezultata istraživanja, koje nije ograničeno samo na razdoblje provedbe projekta. To znači da za rješenja koja će biti predmet projekata treba postojati potencijal za buduće proizvode koji će se plasirati na tržište, ili rješenja koja će se primijeniti u svrhu inovacije poslovnih procesa u podržanim i/ili trećim subjektima na komercijalnoj osnovi, dok će provedba projekta omogućiti ili opovrgnuti mogućnost komercijalizacije i načina kako ju ostvariti.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.505.939,35 EUR od čega je predviđeno:

 • najniži iznos: 65.000,00 EUR;
 • najviši iznos: 200.000,00 EUR;
 • Intenzitet potpore: do 100%

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Izrada prototipa;
 • Demonstracijske aktivnosti;
 • Pilotiranje;
 • Ispitivanje i provjera tehnologije u svrhu razvoja novih ili poboljšanih proizvoda (dobara ili usluga) ili procesa;
 • Aktivnosti upravljanja projektom;
 • Analiza tržišta;
 • Izrada koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj strategije/plana upravljanja intelektualnim vlasništvom;
 • Certificiranje;
 • Razvoj poslovnog modela;
 • Analiza regulatornih uvjeta;
 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom projekta

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za prijavu projektnog prijedloga kontaktirajte naš tim !!!

[email protected]