Upravljanje ljudskim resursima
Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima je organizirana aktivnost upravljanja zaposlenicima s ciljem postizanja strateških ciljeva organizacije, jer ljudski resursi, njihova znanja, sposobnosti, vještine i kompetencije ključni su faktori uspješnog poslovanja.

Ljudi su jedini resurs jedinstven samo za organizaciju kojoj pripadaju, jer konkurencija može preuzeti tehnologiju, ali ljude i njihova znanja nije moguće kopirati.

Screening uključuje:

• analizu postojeće dokumentacije;
• intervjue;
• analizu kritičkih događaja;
• procjenu psihofizičkih zahtjeva posla;
• procjenu organizacijske klime;
• kreiranje i analizu prijedloga redizajniranja organizacijske strukture, sistematizacije radnih mjesta i sustava nagrađivanja;
• usklađenje organizacijskih procedura i dokumentacije sa važećim zakonskim propisima;
• izrada pisanih materijala (Pravilnik o organizaciji, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o plaćama i nagrađivanju zaposlenih).