Inventura imovine i obveza
Inventura imovine i obveza

Inventura imovine i obveza

Godišnji popis imovine (inventura) zakonska je obveza i mora se provesti barem jednom godišnje, krajem poslovne godine.

Obveza provođenja inventure proizlazi iz Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dobit i Općeg poreznog zakona te se odnosi na sva trgovačka društva, obrtnike koji su obveznici poreza na dobit i druge obveznike koji vode dvojno knjigovodstvo.

Osnovna zadaća inventure jest prikazati istinito i stvarno stanje imovine, obveza i kapitala način kako to zahtijevaju računovodstveni standardi.

Pružamo uslugu provođenja inventure, stručnu podršku i savjetovanje kroz vođenje Vašeg tima i kontrolu provedbe inventure.

Vodimo vas kroz sve faze:

• pripremne radnje – imenovanje povjerenstva, pripremu popisnih mjesta i popisnog materijala, definiranje i sastavljanje plana i uputa za obavljanje popisa;
• provedba godišnjeg popisa;
• usporedba knjigovodstvenog i stvarnog stanja – utvrđivanje inventurnih razlika (viškova i manjkova);
• sastavljanje izvješća o obavljenom popisu – donošenje zaključaka o rezultatima popisa te prijedlog postupanja s pojedinim oblicima imovine i obveza;
• priprema odluka o postupanju s utvrđenim rezultatima popisa.